I wü an Hit
(© by Ko-Do 1998)
Mei Mänätscha sagt
Du schreibst an der Zeit vorbei
Weul heit kaana mehr  fragt
Noch an Liad über Liebelei
Heast Oida, sei ka Depp
Schreib doch liaba an Rap
Kriagst du des  no net mit ?
I wü ka Gfühl von dir – i wü an Hit

Mei Mänätscha sagt
Marie is ois was zöd
Weul heit kaana mehr  fragt
Noch an Liad was uns so föhlt
Die Industrie is der Chef
Schreib doch liaba an Rave
Kriagst du des no net mit ?
I wü ka Gfühl von dir – i wü an Hit

Mei Mänätscha sagt
Ganz obn is die Luft sehr dünn
Weul heit kaana mehr  fragt
Noch an Liad wia mia si so fühln
Hear auf mit de waachn Gsangl
Schreib doch liaba an jungle
Kriagst du des  no net mit ?
I wü ka Gfühl von dir – i wü an Hit
Make a hit
(© by Ko-Do 2003)
My manager told me
Your music is out of time
‘cause nobody wants to hear
romantic rhymes
So don't you be no fool
You better play it cool
Just try a little bit
Try a little bit harder - And make a hit

My manager told me
You better change your style
The music you're playing
It really ain't worth while
You'd better take your chance
By playing techno-trance
Just try a little bit
Try a little bit harder - And make a hit

My manager told me
That money is all that counts
The music you're playin'
Won't never raise no funds
You'd better do it hip
And join the jungle-trip
Just try a little bit
Try a little bit harder - And make a hit